Zatroszczmy się razem o zdrową przyszłość naszych dzieci!

To motto naszego projektu, do którego nasza placówka przystąpiła w roku szkolnym 2015/2016. Dnia 17.12.2015 r. w oddziałach przedszkolnych przy ZSS w Objeździe wychowawczynie p. A. Ostrowska i p. M. Wróblewska przeprowadziły szkolenie dla rodziców pt.: „Opieka stomatologiczna nad dzieckiem w wieku od 0-5 lat kryteria profilaktyki i leczenia”.

Przykłady innych krajów i badania naukowe dowodzą, że skuteczne zapobieganie próchnicy zębów jest możliwe, wymaga jedynie upowszechnienia wiedzy o sposobie ochrony przed tą chorobą i niewielkiej zmiany nawyków dnia codziennego. Aż tyle i tylko tyle wystarczy, by nasze dzieci uśmiechały się pięknie i zdrowo przez wiele lat.

Jednym z najpowszechniejszych zagrożeń dla zdrowia większości dzieci w Polsce jest choroba próchnicowa zębów. Wpływając na cały organizm dziecka, przyczynia się do poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Tak jednak nie musi być.

W ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy (SPPW) rozpoczęto 5 lipca 2012 r realizację projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Celem programu jest zmniejszenie nasilenia występowania choroby próchnicowej zębów poprzez kampanię edukacyjną skierowaną zarówno do samych dzieci, jak i osób, które sprawują nad nimi opiekę: rodziców, nauczycieli, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy pediatrów. Realizacja projektu potrwa do końca 2016 r.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego w obszarze związanym z kształtowaniem nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych.

Dzieci w naszych oddziałach również przeszły „szkolenie”, na temat próchnicy, zdrowego odżywiania, właściwych nawyków żywieniowych i higienicznych i otrzymały w pakiecie paszporty oraz zestawy do mycia zębów, z których codziennie korzystają po obiedzie w stołówce szkolnej.

Dodano 24.01.2016