Znowelizowane procedury funkcjonowania szkoły

W związku z nieprzestrzeganiem przez większość uczniów zasady dystansu społecznego w szatni, na holach oraz stołówce z dniem 21 września 2020 roku  wprowadzam nakaz noszenia maseczek w miejscach gromadzenia się większej liczby uczniów, w szczególności przerwy międzylekcyjne w szkole, szatnia oraz wejście na stołówkę.

Nieprzestrzeganie tych zasad skutkować będzie otrzymaniem przez ucznia ujemnych punktów z zachowania zgodnie z § 11, ust. 10, pkt a – tabela, ppkt. 29. Jednocześnie mając na uwadze dobro dzieci zezwalam na organizację wyjść poza teren szkoły w celach dydaktycznych i rekreacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Nowelizacja procedur

Dodano 16.09.2020